info@rizamholding.com + 383 (0) 29 243 225

Produktet

BLLOKU -G5
Përdorimi : Përdoret për muratimin e mureve të jashtme dhe të brendshme
Dimenzionet(cm) :250 x 190 x 190 mm.
Pesha :6,6 Kg
Qëndrueshmëria :10,5 MPa
Sasia për m2 :25 copa (për murin 250 mm)
Sasia për m2 :20 copa (për murin 190 mm)
Thithja mesatare e ujit :13,2%
Qëndrueshmëria në shtypje :Minimum, minus -25 0C
Përmbajtja e SO3 :0,00%
BLLOKU Gj. G-5
Përdorimi : Përdoret për muratimin e mureve të jashtme dhe të brendshme
Dimenzionet(cm) :250 x 190 x 190 mm.
Pesha :6,1 Kg
Qëndrueshmëria :4,8 MPa
Sasia për m2 :25 copa (për murin 250 mm)
Sasia për m2 :20 copa (për murin 190 mm)
Thithja mesatare e ujit :13,2%
Qëndrueshmëria në shtypje :Minimum, minus -25 0C
Përmbajtja e SO3 :0,00%
BLLOKU PËR MURE NDARËSE 12
Përdorimi : Përdoret për muratimin e mureve të jashtme dhe të brendshme
Dimenzionet(cm) :120 x 250 x 190 mm
Pesha :4,6 Kg
Qëndrueshmëria në shtypje :10,4 MPa
Sasia për m2 :20 copë
Thithja mesatare e ujit :13,2%
Qëndrueshmëria në shtypje :Minimum, minus -25 0C
Përmbajtja e SO3 :0,00%
TAVANORE (Monta-14)
Përdorimi : Përdoret për ndarjen e meskateve
Dimenzionet(cm) :245 x 275 x 140 mm.
Pesha :6,5 Kg
Forca Mbajtëse :4,6 KN
Sasia për m2 :10copë
Thithja mesatare e ujit :13,2%
Qëndrueshmëria në shtypje :Minimum, minus -25 0C
Përmbajtja e SO3 :0,00%
OXHAK ∅ 160
Përdorimi : Përdoret si oxhak dhe për ventilim të objekteve
Dimenzionet(cm) :250 x 190 x 190 mm.
Pesha :6,2 Kg
Qëndrueshmëria në shtypje :15,5 MPa
Sasia për m2 :5 copë
Thithja mesatare e ujit :13,2%
Qëndrueshmëria në shtypje :Minimum, minus -25 0C
Përmbajtja e SO3 :0,00%
KANALORE
Përdorimi : Përdoret për prodhimin e fert trajeve
Dimenzionet(cm) :245 x 115 x 40 mm.
Pesha :1,1 Kg
Forca Mbajtëse :1,8 KN
Formati :1 copë =0,8 NF
Thithja mesatare e ujit :13,2%
Qëndrueshmëria në shtypje :Minimum, minus -25 0C
Përmbajtja e SO3 :0,00%
Scroll to Top